Puravida

 סדרה מיוחדת המשלבת חדשנות הן בעיצוב המוצר והן בתפעולו. עיצוב מפוסל בקווים זורמים ובקימורים מוחלקים יחד עם משטחים בוהקים בשתי רמות גימור - כרום או כרום/לבן. התוצאה-  ממד חדש של נוכחות בחדר האמבטיה תוך מיזוג מושלם עם המשטחים הצמודים.