המים בבניין הגבוה בעולם, Burj Khalifa, זורמים מתוך יותר מ -5,000 מערבלי אקסור סטארק. אין פרויקט בנייה אחר בו נעשה שימוש בכל כך הרבה מוצרי הנס גרואה.